Mitarbeiter

Sessou, Eric, M. Sc.

wiss. Mitarbeiter

Wilhelm-Seelig-Platz 7
Telefon: +49 431 880-1938
esessou@ae.uni-kiel.de