Spezielle Agrarpolitiken (AEF-agr834) V, CAP2 - Hörsaal B